Kdo jsme?

Chicken Wings je studentský tým působící a současně reprezentující Letecký ústav na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Tým Chicken Wings vznikl na podzim v roce 2014 s cílem zúčastnit se soutěže Air Cargo Challenge 2015 konané v německém Stuttgartu. Tým zakládala pětice studentů, která se s letounem FabricK postarala o skvělý výsledek v soutěži – obsadili 14. místo z celkově zúčastněných 28 týmů, čímž se zařadili mezi jedny z nejúspěšnějších nováčků.

Nyní tým Chicken Wings tvoří 18 členů, kteří jsou převážně studenty magisterského studijního programu Stavba letadel, ale jsou zde samozřejmě zastoupeni také velmi nadaní studenti bakalářského studia, kteří mají zájem o letectví.

Čeho chceme dosáhnout?

Cílem práce celého týmu není jenom uspět v soutěži, ale také rozšířit povědomí o letectví mezi studenty Fakulty strojního inženýrství i studenty dalších fakult.

Práce na konceptu co nejúspěšnějšího letadla přináší každému členu týmu rozvoj konstrukčních schopností, rozvoj představivosti a kreativity k dosažení co nejzajímavějšího a nejefektivnějšího řešení letounu, ale mezi cenné zkušenosti patří také práce v týmu, ověření znalostí v praxi či navázání kontaktů s možnými budoucími zaměstnavateli. 

Podporu nalézáme samozřejmě v Leteckém ústavu a Fakultě Strojního inženýrství, ale snažíme se také o sehnání finančních prostředků a navázání spolupráce s mnoha úspěšnými firmami působícími v České republice.

 


ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU